dimarts, 21 d’abril de 2009

CREUS, BENVINGUDES I ACOMIADAMENTS - Maribel Rafel

Les creus de terme, que podien ser cobertes o no, són creus monumentals, habitualment de pedra, que s'ubicaven prop de l'entrada de les poblacions o monestirs o vora els camins. Acostumaven a estar decorades amb temes religiosos i s’alçaven sobre un pedestal o base poligonal amb graons. L'origen de les creus de terme és incert però es creu delimitaven els termes de les poblacions. Sempre es situaven al costat d'un camí per tal de donar la benvinguda o acomiadar els transeünts que havien passat per la població en qüestió.

Al Capítol XVI del Carrer dels Petons es fa menció de l’entrada dels Reis a Barcelona l’any 1827 per la Creu Coberta (l'actual cruïlla entre el Paral·lel i l'avinguda Mistral) Il·lustració extreta de www.creucoberta.com
Realment la veritable porta d’accés a la Ciutat Comtal ja des del segle XIV era aquest punt. Allí els representant de la ciutat rebien a tots els visitants il·lustres que hi arribaven a través del Baix Llobregat així com a totes les personalitats que venien d’altres llocs de la Península pel camí de Saragossa. L’entrada triomfal era després pel Portal de Sant Antoni que era el més destacable d’aquella zona de la muralla, flanquejat per dos grans torres poligonals.
En aquells terrenys on estava situada la Creu Coberta de Barcelona no es podia edificar per una llei que prohibia fer-ho fins a un radi de sis quilòmetres fora de la muralla; però, cap al segle XVIII, existien unes construccions molt modestes que es coneixien com a "Barraquetes" que arribaven fins a la riera de la Magòria i el pont d'en Rabassa, com els límits tradicionals entre Sants i Barcelona.
Hi havia un turó d'argila i terra blanca que es deia "dels Inforcats" on, durant segles, es tenia el costum de penjar als ajusticiats a les forques. Més tard, es va anomenar el turó de la Vinyeta, que es va anar reduint per diferents motius fins treure’l en construir la plaça de braus de les Arenes.La creu gòtica protegida amb una edícula (capelleta, cambreta) de la que estem tractant, la Creu Coberta, va ser definitivament retirada el 1823 pel govern liberal de Barcelona, però encara en aquesta reproducció de l’any 1821 a primer terme es pot apreciar perfectament la Capelleta de la Creu i el camí de Sants. Més enllà, el campament sanitari instal·lat a Montjuïc amb motiu d’una epidèmia de pesta. També en el gravat podem observar els castell embanderat i un bergantí a l’horitzó.