dimarts, 24 de març de 2009

DESCRIPCIÓ D'UNA PASSEJADA

"Feia un dia de primavera viu i lluminós, i les casetes del trajecte, senzilles però netes, replendiesn placidesa. Predominaven les façanes blanques, amb blauets crus i llampants a les portes i a les petites finestres. A les galeries i als balcons de fusta, els testos amb flors de mil colors competien amb l'encès daurat de les espigues de blat de morro pasades a assecar. Al davant i al darrere de les cases, tot d'hortets de terra fosca, molt ben cavats i cavallonats, regatejaven l'espai a minúsculs bancals de rosers, violes i margarides. (...)"

El carrer dels Petons, capítol IX

Us proposem que, com en Miquel, feu la descripció d'una passejada.