dimarts, 17 de març de 2009

El forn del carrer del Fonollar


Als primers dies de juliol em van llogar en un forn
del carrer del Fonollar...

Laura Trovo