dimarts, 3 de març de 2009

Retalls d'història - Diari de Barcelona "El Brusi"

"Aquell mateix dia, per tota la ciutat -i també a través d'El Brusi- es va tornar a difondre una altra proclama dictada pel comte:" El carrer dels Petons

El Brusi és el nom de la publicació periòdica fundada a Barcelona l'1 d'octubre de 1792 i que amb algunes interrupcions va seguir essent publicada fins la dècada dels noranta del segle XIX. Va ésser durant mols anys el diari més antic de la premsa continental europea.

Evolució

A finals del segle XVIII i principis del XIX en les pàgines del diari s'hi va recollir la polèmica sobre l'ortografia i gramàtica catalana entre els lectors de la publicació.
Després de la guerra del francès, el 6 de juny de 1814, el Diari de Barcelona va ser concedit a Antoni Brusi i en anys posteriors administrat per familiars seus motiu pel qual se l'anomenà popularment durant anys "El Brusi".
Molts escriptors catalans van escriure-hi, entre ells Joan Maragall.

M. Teresa Alonso