dimarts, 3 de març de 2009

Cançons dels sis primers capítols

"Aquesta remor" Miquel Martí i Pol - Ramon Muntaner

Dedicada al comte d'Espanya: "El comte va crear un sistema que li va permetre de dominar Barcelona per la via d'infondre inseguretat, desconfiança i por als cors de la gent." El carrer del Petons

"Mariner de terra endins" J. Bastons - Els pescadors de l'Escala

Ens fa pensar en el primer cop que el Miquel va veure el mar: "Però el que per a mi va significar la visió més corprenendora i majestuosa -ho recordo perfectament- va ser veure el mar per primera vegada. Em va semblar que em trobava davant d'un estany infinit que s'estenia, pla i compacte al principi, cap a un espai cada cop més obert, més resplendent i difús. El dia era clar, i la blavor del mar i del cel, neta, gairebé enlluernadora." El carrer dels Petons