dimarts, 3 de març de 2009

Haikú - "El carrer dels Petons"

Què sentia el Miquel de la dispesa estant

Tocs de campanes
les veus de sentinelles
tocs de cornetes
espinguet de trompetes
crits de presidiaris

Pere Clarimon