dimarts, 20 de gener de 2009

L’ALZINA

És l’alzina
arbre energètic
de grans virtuts i bon transmissor.
Nodreix l’home
i dóna vida
tenaç exemple de bon amic.
Observar-lo
i d’ell aprendre
tots aquells trets que el fan diferent:
sobri i simple,
molt segur i càlid,
fort i protector dels desvalguts.

Rosa Vila


Guardes les fulles
dures, fosques, grisenques,
d'un any per l'altre.

Ets vella alzina,
les boscúries baixes
sopluig d'ovelles.

M. Carme Juan